Keď župan nie je na spanie...Vážení spoluobčania,

pre niekoho je župan iba kus odevu, ktorý môžeme použiť ako domáce oblečenie alebo aj na spanie...  Chcem však hovoriť o tom županovi, ktorého si budeme voliť už o pár dní. Bratislavský župan by určite nemal vo svojej pozícii spať.  Odpustite túto ľahkú iróniu a teraz už vážne.

Myslím si, že bratislavský župan by mal byť dynamický a pracovitý človek. Mal by to byť manažér, ktorý dokáže rozhýbať celý región a presadiť všetko to, čo je pre kvalitné fungovanie samosprávy v prospech občanov dôležité.

Bratislavský župan musí rozumieť svojej práci. Mal by mať preto skúsenosti z komunálnej a regionálnej samosprávy. Nemal by strácať drahocenný čas objavovaním, aké ma kompetencie a ako má kraj riadiť. Mal by vedieť, že v samospráve neplatia „modré“ alebo „červené“ riešenia, ale len riešenia dobré alebo zlé.

Bratislavský župan by mal byť človek, ktorý chce a vie spolupracovať. Človek, ktorý dokáže spájať a nie rozdeľovať. Mal by byť schopný počúvať názory druhých a v záujme veci prijímať kompromisy. Nepotrebujeme tvrdohlavého a nadutého politika hlásajuceho len svoju pravdu ako jedinú dogmu.

Potrebujeme župana, ktorý bude slúžiť občanom. Nie politickým stranám a ich funkcionárom.

Župana, ktorý nebude musieť po svojom zvolení poslúchať tých, ktorí mu opečiatkovali kandidatúru.

V sobotu 14. novembra budete mať v rukách veľkú zodpovednosť. Pokojne a slobodne zvážte svoje rozhodnutie. Verím, že sa rozhodnete správne.

Náš krásny kraj potrebuje dobrého župana.

S úctou,

Mgr. PhDr. Branislav Záhradník