Životopis

PhDr. Mgr. Branislav Zahradník

Narodený: 22. marca 1973 v Bratislave
Vzdelanie: absolvent Filozofickej fakulty UK v Bratislave (PhDr.) a Fakulty práva Bratislavskej vysokej školy práva (Mgr).
Deti: Michal (1996) a Veronika (2004)
Bydlisko: Bratislava – Karlova Ves
Pracovné pôsobenie:

Pôsobenie v samospráve:

Členstvo v politickej strane: Nie som členom žiadnej politickej strany alebo hnutia.

Záľuby: lyžovanie, chatárčenie