Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Predsedom predstavenstva DPB, a.s. som sa stal 29.3.2007. Do podniku som prišiel s cieľom uskutočniť jeho modernizáciu tak, aby sa v reálnom čase zvýšila kvalita MHD v hlavnom meste. Za priority som si stanovil :

DPB, a.s. je „kolos“, ktorý zamestnáva viac ako 3100 zamestnancov. Dlhodobo trpel pomerne hlbokým podfinancovaním, čo sa prejavilo absolútne nedostatočnou obnovou vozového parku a zanedbávaním investícií do moderných technológií. Podnik každoročne vytváral stratu okolo 150 – 300 miliónov korún. Personálna situácia nebola dobrá, podniku chýbalo viac ako 80 vodičov MHD a ostatní zamestnanci neboli správne a dostatočne motivovaní z dôvodu pretrvávajúcich finančných problémov. Napriek tomu v podniku pracovali a dodnes pracujú veľmi skúsení profesionáli a doslova oddaní pracovníci mestskej hromadnej dopravy.

Pri nástupe do DPB, a.s. som chcel skĺbiť skúsenosti dlhoročných pracovníkov dopravy s novými a dynamickými ľuďmi z oblasti manažmentu, financií, obchodu a marketingu. Myslím si, že sa nám podarilo vytvoriť dobrý tím, vhodne sme skĺbili skúsenosti s novými myšlienkami, dopravákov s odborníkmi z iných oblastí. A čo je najdôležitejšie – máme reálne výsledky.

Za viac ako 2 roky sa nám podarilo v DPB, a.s. uskutočniť množstvo významných rozhodnutí a uskutočniť viacero nových projektov. Niektoré nás posunuli do pozície prvého verejného dopravcu na Slovensku, ktorý implementoval moderné technológie.

Čo sa nám podarilo, posúďte sami...:

Obnova vozového parku :

1/3 >