V akom kraji chceme žiť?

Dobré  fungovanie regionálnej samosprávy má veľký vplyv na kvalitu nášho života. Kraj formuje prostredie, v ktorom žijeme my a naše rodiny. Poznáte ten dobrý pocit, keď veci fungujú.

Čo môže Bratislavský kraj pre Vás a kvalitu Vášho života urobiť?

Kvalitná dopravná infraštruktúra
Kraj sa musí postarať o komplexné riešenie dopravy, budovanie nových ciest, ich kvalitnú údržbu a o efektívne fungovanie integrovaného systému hromadnej dopravy v celom kraji

Najlepšia investícia - do vzdelania mladých
Regionálne školy a školské zariadenia musia poskytovať adekvátne vzdelanie európskych parametrov, aby ich absolventi nemali problém uplatniť sa na trhu práce a nájsť si zamestnanie

Fungujúca sociálna a zdravotná sieť
Ľudia musia vedieť, že ak sa ocitnú v sociálnych alebo zdravotných problémoch, nezostanú sami a nastupuje „záchranná sieť“, ktorá bude fungovať včas a spoľahlivo. Od nočnej pohotovosti až po umiestnenie v domove sociálnych služieb.

Život je aj o kultúre, spoločenskom a športovom vyžití
Kraj musí byť podporovateľom bohatého a pestrého trávenia voľného času svojich obyvateľov. Od podpory regionálnych divadiel, rozmanitých komunitných projektov a podujatí, až po budovanie regionálnych cyklotrás a nových športovísk.

Občan musí byť na prvom mieste
Župný úrad musí byť otvorený a ústretový pre komunikáciu s občanmi. Úrad musí podporovať dobrú spoluprácu so starostami obcí a primátormi miest nášho kraja. Musí poskytovať služby rýchlo a afektívne, bez zbytočnej byrokracie.

Ak to takto bude fungovať, bude náš život lepší.
A o to mi ide.

Váš

    Braňo Zahradník